Onze visie van zaken doen


De aanpak en de werkwijze die wij aanhouden in ons kantoor van accountants en belastingconsulenten Rome & Partners zijn nauw betrokken bij de vertrouwensrelatie en de transparantie met onze klanten.

De diversiteit van opdrachten die ons wordt toevertrouwd, worden door het kantoor Rome & Partners behandeld met de doelstelling om de belangen van onze klanten met volle overgave te behartigen en te verdedigen overeenkomstig onze waarden en principes, voornamelijk :

  • Het respecteren van de deontologie eigen aan ons beroep
  • Het nakomen van de wettelijke verplichtingen en termijnen
  • Het nastreven van een hoogwaardig rendement en een optimale efficaciteit
  • Een beschikbaarheid die garant staat voor snelle tussenkomsten
  • De bekwaamheid om in te spelen op de evolutie en de noden van de markt, zowel op het materiële als het menselijke aspect

Bekijk hier alle informatie aangaande onze missies of contacteer ons rechtstreeks voor meer inlichtingen.

Rome & Partners