Onze missies


Luisteren, begeleiding en raadgeving zijn onze sleutelwoorden. Gefocust op onze voornaamste taak als raadgever aan het bedrijfsleven, begeleiden wij onze klanten in het realiseren van hun projecten en het inlossen van hun verwachtingen en behoeften. Onze mensen worden voortdurend opgeleid en bijgeschoold ten einde onze klanten op de best mogelijke manier bij te staan in functie van de noden en de risico’s van ieder afzonderlijk dossier.

Wij bieden onze klanten een uitgebreide dienstverlening op het vlak van expertises en van raadgeving, zowel aangaande het dagelijks bestuur van hun bedrijf als in het kader van specifieke opdrachten.

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid om voordeel te halen uit onze multidisciplinaire ervaring en kennis, in de loop der jaren verworven door onze medewerkers. Wij stellen ons ten dienste van zowel handelsvennootschappen dan van zelfstandigen, verenigingen, organisaties en stichtingen, en dit op nationaal en internationaal niveau.

Onderstaand vindt U een beperkt overzicht van de door ons geboden diensten :

  • Bijstand bij de oprichting en bij de herstructurering van uw bedrijf. Onze jarenlange ervaring heeft ons tevens in de mogelijkheid gesteld om een netwerk van partners en experten te creëren,  erkend om hun respectievelijke kwaliteiten.
  • Boekhoudkundig en fiscaal beheer van uw bedrijf in directe samenwerking met het bestuursorgaan, teneinde te kunnen bijdragen aan de strategie van het bedrijf .
  • Bijstand en raad bij een bedrijfsevaluatie (due dilligence), in het kader van een overdracht, fusie, splitsing of successie.
  • Bijstand bij de fiscale optimalisatie, de administratieve reorganisatie en het  people management  van uw bedrijf. Wij zijn tevens in staat om uw organisatie kritisch te analyseren, teneinde te evolueren naar de behoeften van de huidige economische context.
  • Wij zijn eveneens bevoegd tot het uitvoeren van uw wettelijke missies voorbehouden aan geregistreerde accountants (fusie, splitsing, vereffening, omvorming,...).

Maak kennis met onze filosofie of contacteer ons rechtstreeks voor meer inlichtingen.

Rome & Partners